CR Foderservice tilbyder produktion af svinefoder og kvægfoder i høj kvalitet

CR Foderservice startede deres produktion af svinefoder i sommeren 2011, hvor det var deres vigtigste kundesegment. Virksomheden blev stiftet i oktober 2010, så svinefoder var et af deres første tiltag. De startede udviklingen af kalve- og kvægfoder i begyndelsen af 2019, hvilket indebar et andet kundesegment. Deres koncepter inden for udviklingen af foder kan du læse mere om både her nedenfor og på deres hjemmeside på cr-f.dk.

Produktion af svinefoder med egne råvarer

Mange svineproducenter prioriterer gennemskuelighed og kendskab til råvarerne højt, når de køber svinefoder, da det medvirker til at sikre ensartede blandinger, der er produceret af gode og sunde råvarer. Derfor køber flere so- og smågriseproducenter i Danmark, for hvem ensartethed og kvalitet betyder meget, deres foder hos CR Foderservice. De giver nemlig mulighed for at landmændene kan anvende deres eget korn ved produktion af svinefoder – hvilket har mange gode fordele – og samtidig spare penge. Når du som kunde ønsker produktion af svinefoder, så får du tilmed altid mulighed for at få ændret formalingsgrad. Derudover er der også mulighed for valsning af korn i forhold til dyrenes beskaffenhed og dyrenes behov. De kan formale fra 2 mm til 4,5 mm, derudover kan der udtages prøver til analyse af sigteprofil.

Få kvægfoder tilpasset dine og dyrenes behov

Som allerede nævnt så udvidede CR Foderservice deres kundesegment i 2019 til også at omfatte foder til drøvtyggere, så de kunne tilbyde kvalitetsfoder til de danske kvægproducenter. Produktion af kvægfoder kræver dog imidlertid en rengøringsprocedure ved forarbejdning af enkeltvarer som eksempelvis valsning af byg. Når de håndterer kvægfoder, så bliver der desuden dedikeret et anlæg specifikt til dette, så der kun blandes kvægfoder på anlæg, der ikke blander foder med animalsk protein. CR Foderservice kan tilmed hjælpe med at grovformale eller valse kundens råvarer. Der er samtidigt en stigende efterspørgsel på forarbejdning af egne producerede proteinkilder. Det tæller f.eks. lupiner eller hestebønner, som landmanden ønsker grovformalet. Ud over det kan de bidrage med kvægfoder, hvor landmanden får blandinger ud fra vægtintervaller. De har 35 års erfaring i branchen, hvilket gør, at virksomheden kender til det meste. Niels Frost Rasmussen er grundlæggeren, og han startede det, da han så en bedre løsning i forhold til fodring af landmandens dyr. Han var vidende om, at kalve- og kvægfoder er en vigtig del af dyrenes velfærd. I den forbindelse at raske dyr kan kun gavne den enkelte landmand. Det gjorde, at han udviklede nogle blandingsanlæg. Konceptet blev først udvidet til at omfatte produktion af svinefoder, hvorefter de flere år senere tog skridtet mod drøvtyggere.